По повод Светскиот ден за заштита на водите 22 Март и денот на екологијата 21 Март нашето училиште ги одбележа со низа активности од страна на учениците се со цел да бидат директни учесници во подигањето на еколошката свест, создавање навики за чиста и здрава животна средина и да ја спознаат важноста на водата која ни е неопходна за живот. Учениците секогаш се подготвени за секаков вид на активност со цел да дејствуваат во будењето на еколошката свест.

Повеќе

5 Октомври – Денот на учителот

*Комисијата за грижа за здравјето на учениците во ООУ „Невена Георгиева – Дуња“, за почетокот на новата учебна година подготви две презентации за учениците, со цел да се едуцираат и заштитат од Корона вирусот. *Учениците со задоволство го прифатија предизвикот да го одбележат Денот на учителите –

Повеќе