По повод Светскиот ден за заштита на водите 22 Март и денот на екологијата 21 Март нашето училиште ги одбележа со низа активности од страна на учениците се со цел да бидат директни учесници во подигањето на еколошката свест, создавање навики за чиста и здрава животна средина и да ја спознаат важноста на водата која ни е неопходна за живот. Учениците секогаш се подготвени за секаков вид на активност со цел да дејствуваат во будењето на еколошката свест.

Повеќе

ERASMUS + KA 229 „TOGETHER AGAINST BULLYING“

„Заедно против насилство“ е уште еден добредојден предизвик за нас учениците од Дуња. Овој пат многу посилни, заедно со врсници од уште четири европски држави. Заедно со темата на нашиот проект кој е поврзана со Декларацијата од Париз од 2015 година за поддршка на државјанството и заедничките

Повеќе