ERASMUS + KA 229 „TOGETHER AGAINST BULLYING“

„Заедно против насилство“ е уште еден добредојден предизвик за нас учениците од Дуња. Овој пат многу посилни, заедно со врсници од уште четири европски држави. Заедно со темата на нашиот проект кој е поврзана со Декларацијата од Париз од 2015 година за поддршка на државјанството и заедничките

Повеќе

ДЕТСКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ „КРЕФ“

Пред себе си поставивме една голема задача, преку која со видео запис во комбинација заедно со примена на многу активности, техники и ресурси го добивме виртуелниот перформанс со кој во целост ја покажавме реализацијата на образовните цели кои секојдневно ги остваруваме. Кога ќе се спои задоволството, уметноста,

Повеќе

ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ „КОЛЕКТИВНО ЗДРАВЈЕ ПРЕКУ ИНОВАТИВНИ ДЕТСКИ УМОВИ!!!“

Подигањето на свеста за значењето на здравјето на колективот како предуслов за здрава индивидуа преку креативноста и иновативноста на детските умови. Сеопфатност на идејното решение со донирање на креативните изработки пропратена со кампања за нивна примена и цел, низ училиштата и градинките на општина Кисела Вода и

Повеќе